fbpx

O fundacji

Nadrzędna idea to edukacja o poszanowaniu zasobów środowiska naturalnego.

Kim jesteśmy?

Wiedza i doświadczenie

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra została założona w 2019 roku przez wieloletnich praktyków biologizacji rolnictwa. Skupiamy grupę ekspertów świata nauki oraz praktyków dziedzin: gleboznawstwa, agronomii, ochrony środowiska, produkcji roślinnej, hodowli zwierząt, ogrodnictwa, agroekonomii, odżywiania i ochrony roślin oraz innych. Fundacja w swej działalności w sposób holistyczny łączy wiedzę praktyczną z najnowszymi dokonaniami nauki w szeroko rozumianym rolnictwie.

Naszą misją jest zabezpieczająca potrzeby żywnościowe świata produkcja rolna szanująca i regenerująca zasoby środowiska naturalnego.

Od kilku lat Fundacja Terra Nostra zajmuje się wsparciem rolników w konwersji z rolnictwa konwencjonalnego na rolnictwo regeneratywne. Fachowa wiedza, edukacja oraz pomoc jest kluczowym aspektem działalności. Zachęcamy rolników do wdrażania praktyk regeneratywnych mających na celu wykorzystanie potencjału gleby, produkcji pełnowartościowej żywności przy niższych nakładach, jednocześnie dbając o środowisko naturalne. Rolnictwo regeneratywne to naturalny sposób na zatrzymanie zmian klimatycznych, a nawet ich mitygacja.

Wsparcie

Wykorzystaj potencjał

Do wyprodukowania oczekiwanej ilości żywności o wysokiej wartości odżywczej konieczna jest żyzna gleba. Tymczasem na coraz większym obszarze świata mamy do czynienia z jej degradacją. Przywrócenie żyzności gleby, odtworzenie i zwiększenie zawartości materii organicznej, zwiększenie potencjału plonotwórczego, odbudowa struktury gleby to podstawowe działania w rolnictwie regeneratywnym.

Wiedza poparta praktyką oraz odpowiednią diagnostyką gleby, na przykładzie gospodarstw regeneratywnych (ponad 60 tys.ha), przynosi korzyści ekonomiczne i środowiskowe dla rolników. Plony z rolnictwa regeneratywnego cechuje wysoka jakość odżywcza i technologiczna co odpowiada na potrzeby przetwórców i konsumentów.

Nasi Ambasadorzy

Gospodarstwa w rolnictwie regeneratywnym

Poniżej przedstawiamy kilka wybranych gospodarstw stosujących zasady promowane przez naszą fundację. Odwiedź naszych Ambasadorów i na własne oczy zobacz korzyści biologizacji!

woj. zachodniopomorskie, 700 ha

Gospodarstwo Bartosza Darosza

L

Top Farms Głubczyce, 10,5 tys. ha

Gospodarstwo rr Marcina Markowicza

L
\

Gospodarstwo

Program Rewolucja Regeneratywna w Rolnictwie EIT 2021

\

Gospodarstwo

Program Rewolucja Regeneratywna w Rolnictwie EIT 2021

\

Gospodarstwo

Program Rewolucja Regeneratywna w Rolnictwie EIT 2021

\

Gospodarstwo

Program Rewolucja Regeneratywna w Rolnictwie EIT 2021

\

Gospodarstwo

Program Rewolucja Regeneratywna w Rolnictwie EIT 2021

\

Gospodarstwo

Program Rewolucja Regeneratywna w Rolnictwie EIT 2021

\

Gospodarstwo

Program Rewolucja Regeneratywna w Rolnictwie EIT 2022

\

Gospodarstwo

Program Rewolucja Regeneratywna w Rolnictwie EIT 2022

\

Gospodarstwo

Program Rewolucja Regeneratywna w Rolnictwie EIT 2022

\

Gospodarstwo

Program Rewolucja Regeneratywna w Rolnictwie EIT 2022

\

Gospodarstwo

Grupa Spearhead

\

Gospodarstwo

Grupa Spearhead

\

Gospodarstwo

Grupa Spearhead

\

Gospodarstwo

Grupa Spearhead

\

Gospodarstwo

Grupa Spearhead

\

Gospodarstwo

Współpraca z Fundacją Terra Nostra

\

Gospodarstwo

Współpraca z Fundacją Terra Nostra

\

Gospodarstwo

Współpraca z Fundacją Terra Nostra

\

Gospodarstwo

Współpraca z Fundacją Terra Nostra

\

Gospodarstwo

Współpraca z Fundacją Terra Nostra

\

Gospodarstwo

Współpraca z Fundacją Terra Nostra

Działalność fundacji

Nasze projekty

I I
EIT
I I
ERASMUS
I I
MIODZINKI

EIT Food – program Rewolucji Regeneratywnej w Rolnictwie.

Największe wyzwanie i niebywałe doświadczenie od 2022 roku to podjęcie współpracy z EIT Food, która jest częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) – niezależnego organu Unii Europejskiej utworzonego w 2008 roku. Celem EIT Food jest stworzenie i promowanie w całej Europie środowiska sprzyjającego innowacyjności i przedsiębiorczości. Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra na zlecenie EIT Food wykonuje zadania w ramach programu Rewolucji Regeneratywnej w Rolnictwie.
EIT-Food - UE

ERASMUS +

Program Erasmus+ 2021 został sfinansowany przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne. W działania projektowe zaangażowani byli pracownicy jednostek naukowo-badawczych, zajmujący się problematyką rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Byli to specjaliści z zakresu ekonomii, socjologii i agronomii. W projekcie uczestniczyli również praktycy życia gospodarczego – pracownicy wielkotowarowych gospodarstw rolnych z trzech krajów – Polski, Czech i Słowacji, odpowiadający za zarządzanie przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi, łańcuch dostaw, produkcję roślinną, agronomowie i specjaliści w dziedzinie mechanizacji rolnictwa.

Miodzinki i spółka- czyli co w ulu bzyczy.

Maj i czerwiec to miesiące największej aktywności zapylaczy na naszych polach. Jak się okazało, pracownicy i edukatorzy Fundacji Terra Nostra pracują równie intensywnie jak pszczółki. Od 2022 prowadzone są warsztaty edukacyjne w szkołach dla dzieci w wieku 6-10 lat. Projekt nosi tytuł „Działanie edukacyjne w placówkach szkolnych – miody i inne produkty pszczelarskie”. Na potrzeby działań edukacyjnych o życiu pszczół, innych zapylaczach oraz  produktach pszczelich został przygotowany film, prezentacja i książeczka edukacyjna. Główni bohaterowie publikacji „Miodzinki i spółka- czyli co w ulu bzyczy” są autorskim pomysłem koleżanki Katarzyny Mądrej wspieranej przez Katarzynę Jórgę. Dzieci podczas zajęć nie tylko otrzymują wiedzę o zasadach społecznych życia w ulu, wartości produktów pszczelarskich, ale samodzielne wykonują świecę z węzy, odbywają zabawy ruchowe np. „Taniec pszczół” oraz otrzymują materiał degustacyjny miodu. Energia osób prowadzących oraz ich profesjonalizm przełożyły się na decyzję o tym, że już wiosną 2023 będziemy te warsztaty kontynuować w szkołach na terenie Wielkopolski.

Poznaj nasz zespół

Zarząd i rada nadzorcza

Adam Baucza

Prezes Zarządu

Piotr Trynka

Rada Nadzorcza

Rafał Lorek

Rada Nadzorcza

Tomasz Adamczyk

Rada Nadzorcza

Rada Programowa

Paweł Kaczmarek

dr inż. Jarosław Grocholski

dr hab. Agnieszka Medyńska Juraszek

dr hab.inż. Anna Tratwal

Jan Swadźba

prof. dr hab. Mariola Głazek

dr hab. Krzysztof Łyskawa

dr inż. Marcin Markowicz

Prof. dr hab. Edward Gacek

dr inż. Ryszard Bandurowski

Wojciech Bieszczad

dr inż. Paweł Boczar

prof. dr hab. inż. Marcin Kozak

dr inż. Aneta Perzanowska

Zostańmy w kontakcie
Zapisz się na darmowe webinary!
||
Dowiedz się więcej o rolnictwie regeneratywnym